Ծիրանի Անուշ
Գրեց եւ նկարազարդեց՝ Ալիք Արզումանեան www.alikart.com
Ծիրանին եւ Անուշը երկուորեակ քոյրիկներ են։ Երբ իրարմէ ջղայնանան կը սկսին իրարու նոր անուններ տալ։


Տարիք: 3-7
Լեզու։ Արեւմտահայերէն
20սմ x 20սմ; լաթակազմ; 32 էջ; գունաւոր
   
   
   
© KIRK-MIRK 2008