Եթէ որեւէ հարցում կամ առաջարկ ունիս, մեր հետ կապուէ՛info@kirk-mirk.com հասցէին։

Եթէ կ՚ուզես, որ քեզ տեղեակ պահենք մեր լուրերուն եւ հրատարակութիւններուն մասին,
join@kirk-mirk.com հասցէին գրէ՛, խնդրելով որ քեզ տեղեակ պահենք։

© KIRK-MIRK 2008