Այս զանազան խաղերը փոքրիկ ընթերցողին միտքը եւ գիրքին հանդէպ հետաքրքութիւնը կը զարգացնեն։ Կարելի է զանոնք օգտագործել տունը կամ իբր դասարանային աշխատանք։
Իւրաքանչիւր աշխատանք քու համակարգիչիդ վրայ արձանագրելու համար կոխէ՛ համապատասխան նկարին վրայ։ Տպէ՛ եւ ցրուէ՛ որքան որ պէտք է։

Ծիրանի Անուշ

Աշխատանք Ա

Աշխատանք Բ

Աշխատանք Գ

Աշխատանք Դ
© KIRK-MIRK 2008